Eğitim Yaklaşımları

KEMER ANAOKULLARI EĞİTİM YAKLAŞIMI

Kemer Anaokullarında öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin kendilerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur.

Kemer Anaokullarında  Uluslararası İlk Yıllar Programı  uygulanır.. 

İlk Yıllar Programı, 3-6 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış disiplinler arası bir eğitim programıdır. Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir program modeline sahiptir. İlk yıllar yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde; bilgili, zorluklarla başa çıkabilen, problem çözebilen, iyimser, açık görüşlü, etik kararlar verebilen, çevreye duyarlı, karakter sahibi, çok yönlü dünya vatandaşı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin düşünen ve eleştirebilen, aynı zamanda insanların düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olmaları sağlanır.

İlk Yıllar Programı, öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaya teşvik eder. Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içinde olma çabasını destekler. İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve ayırt edici özelliği 6 adet disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Bu temalar kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişidir. Böylece öğrenciler, dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarlar.

KEMER ANAOKULLARININ TEMEL AMAÇLARI

 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli değerlerine bağlı
 • Eleştirel düşünebilen
 • Problem çözebilen
 • Yaratıcı
 • Disiplinli
 • Çevreye duyarlı
 • Bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren
 • Sorumluluklarının farkına varan
 • Duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren
 • Soran, sorgulayan bireyler yetiştirmektir

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan okul programı, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde hazırlanmıştır.

Anaokullarımızda yabancı dil temelli bir programla öğrencilerimizin beş temel gelişim alanı olan özbakım, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ile motor gelişimini destekliyoruz. Anaokulu programında;

 • Öğrencilerimiz sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında öz denetim ve öz güven duygularını kazanarak ilkokul programına hazırlanır.
 • Öğrenmekten zevk alan, başarılarından sevinç duyan bireyler yetiştirilir.
 • Yapıcı disiplin anlayışı çerçevesinde kendi sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirilir.
 • Çift öğretmen uygulamamız vardır. Sınıfta her zaman iki öğretmen bulunur.
 • Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine olanak tanıyan yan alan derslerine programda haftalık olarak yer verilir. Bu derslere (Fransızca, Perküsyon, Yoga. Modern Dans, Jimnastik ) branş öğretmenleri girer.

Yabancı Dil

 • Çift dilli eğitim(Türkçe İngilizce) vardır. İkinci yabancı dil olarak Fransızca öğretimine 3 yaştan itibaren başlanır. Fransızca öğretiminde bu dile yönelik farkındalık geliştirmek hedeflenir.

Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Portfolyo “Öğrenci Gelişim Dosyası” uygulanır. Öğrenci gelişim dosyası, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda yaptıkları derlemelerden oluşur. Bu yaklaşım test tipi ölçeklerden farklı olarak öğrenci başarısını tek bir açıdan, puan değeri olarak değerlendirmez; öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirir. Amacı öğrenciler için öğrenme motivasyonunun geliştirmesi, kendi öğrenme farkındalıklarının oluşturması ve çok önemli bir beceri olan sunum becerisini geliştirmesidir. Her yıl bir kez öğrencilerimiz gelişim dosyalarının sunumunu yaparlar.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 • Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine yönelik hazırlanan bir gezi programımız vardır. Gezi programları, yaş grubu özelliklerine uygun, bütüncül bir program anlayışı ile hazırlanır. Geziye gitmeden önce gidilecek yer hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, gezi deneyimlerini özel görsel materyaller ile somutlaştırır.

Zaman Akışı ve Akademik Takvim

 • Okulumuz 09.00 da kahvaltı  ile başlar, 16.00 da son bulur ,12.00-13.00 arası  öğlen yemekleri yer ve 14.40’ta ikindi kahvaltısı yaparlar. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur.
 • Okulumuz 2 yarı dönemlidir.
 • Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının her sene ilan ettiği tarihten bir hafta önce açılır, bir hafta sonra kapanır.
 • Okulumuzun akademik takvimi her sene eylül ayında velilerimize ilan edilir.