Eko Okullar

OKULUMUZ BAŞARILI VE 2 YILI KAPSAYAN BİR ETKİNLİK PROGRAMI SONUCU EKO-OKULLAR AİLESİ ÜYELERİNDEN BİRİ OLUP, YEŞİL BAYRAĞI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR. BÖYLE BİR PROJEDE YER ALIYOR OLMAK BİZLERİ UMUTLANDIRIYOR VE GURURLANDIRIYOR.

Özel Zekeriyaköy Kemer Anaokulları olarak böyle büyük bir projenin içerisinde olmaktan çok mutluyuz. Bu projeye başlama amacımız “Küreselleşen dünyada artık acilen birileri bir şeyler yapmalı!” cümlesi ile başladı. “Neden ben başlamıyorum?” ile devam etti ve “Dünya için çalışmaya devam edeceğiz.” ile devam edecek. Artık amacımız proje olarak değil yaşam biçimi haline getirerek öğrencilerimize aktarmaya çalışmak. Bir diğer amaçlarımızdan biri de farkındalık yaratmak. 3-6 yaş arasındaki çocukluk döneminde başlama nedenimiz ise yeni nesiller olacak olan bu çocuklara dünyayı koruma içgüdüsünü yaşam biçimi haline getirmelerini sağlayıp bilinçli bir şekilde ilerlemelerini istememizdir.

Eko Okullar bünyesine girmek istememizin bir diğer sebebi ise geri dönüşümler. Maalesef kullanılan bütün malzemeler direk çöpe atılıyor. Oysa o kadar çok yapılacak şey var ki… Biz okulumuzda yaptığımız sanat çalışmalarının çoğunu geri dönüşüm malzemelerinden yapıyoruz ve çocukların çıkardıkları bu ürünler akıllarında daha fazla kalıcı oluyor ve bunun mutluluğunu bizimle birlikte paylaşıyorlar.

Çevreye duyarlı Kemer öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri, velileri ve personeli ile proje dâhilinde yapılan çalışmalara devam etmeyi hedefliyor ve Yeşil Bayrağı okulumuzda dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz.

EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca  verilmektedir.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

– Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

– Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

– Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

– İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

– Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,

– Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

– Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

– Temizlik ve düzenini sürekli kılar,

– Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

– Okul öğrencilerce sahiplenilir,

– Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

– Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

– İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

PROGRAM GEREKLERİ;

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

– Okul müdürünün ve idarecilerin desteği

– Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,

– Çalışanların aktif katılımı,

– Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.