Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anlayışımız

Öğrencilerimizin; bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) birimi tarafından yakından takip edilir. Bireysel ihtiyaçlara ve grup ihtiyaçlarına göre hazırlanan rehberlik programı, destekleyici, önleyici ve geliştirici olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler öğrencilerimizin sağlıklı kimlik gelişimlerine zemin hazırlamak için değerler eğitimi ile desteklenir.

 PDR birimi öğrencilerimizin eğitim yaşamlarında herhangi bir psikolojik zarar görmesini önlemek için diğer birimler ve öğretmenler ile sürekli iş birliği halindedir.  PDR birimimiz, öğrencilerimizin okulumuza gelmeden önce yaşamış olduğu olumsuz yaşam deneyimleri,öyküleri  ya da gelişimini aksatan  durumlar varsa bunların çözümünü de hedefler.

PDR birimi, öğretmenler ile yakın ilişki içinde çalışarak ve veliler ile iş birliğine dayanarak öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmaktadır. Bireysel ya da grup rehberliği kapsamında yürütülen PDR çalışmaları sadece öğrencilerimize yönelik değil; ailelere   ve öğretmenlerimize yönelik olarak da tasarlanabilir ve uygulanabilir.

Çalışmalarımız


Bireysel Görüşmeler

Bireysel görüşmelerimiz öğrencilerimizin kişisel özellikleri, duygusal ihtiyaçları ve bilişsel süreçlerinin takibine yönelik yapılır. Aileler çocuklarıyla ilgili konularda PDR biriminden danışmanlık alabilir.

Seminer Çalışmaları

Öğrenciler önleyici ve bilgilendirici seminerlerle yıl boyunca desteklenir. Velilerimize yönelik; çocuklarını tanıma, anlama, onunla etkili iletişim kurma,oyun oynama  gibi konuların yanı sıra velilerimizin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda seminer ve grup çalışmaları da organize edilir. İdari kadromuza, öğretmenlerimize ve destek personelimize yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili seminerler düzenlenir.

Gözlem ve Değerlendirme

Öğrencilerimizle ilgili PDR birimimizin gözlem ve değerlendirmeleri yıl boyu aralıksız devam eder. Öğrencilerimiz için gereken durumlarda okul, sınıf veya ailede ilgili kişilerle toplantılar organize edilir, çözümler üretilir ve uygulanır.

Okul İçi Çalışmalarımız

PDR birimi, okul sistemi içinde öğrencinin kendisini güvende ve değerli hissetmesi için çeşitli etkinlikler organize eder, yeni öğrencilerimiz için “Oryantasyon Çalışmaları” yaparak bu öğrencilerimizin okula uyum süreçlerine destek olur.

PDR birimi çalışanlarımız, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğunda psikolojik danışma hizmetinden yararlanabilmesi için öğrencilerle güven ilişkisi kurar ve onlara birimle ilgili bilgilendirmeler yapar.

PDR birimi tarafından öğrencilerin kişisel, sosyal ve öğrenmeyle ilgili gelişimlerini destekleyen programlar planlanır ve organize edilir. Bu çalışmalar; içeriğine göre öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve alanında yetkin uzmanlar tarafından yürütülür.